Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, w których osiąga przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwo, decydując się na outsourcing IT, zapewnia sobie najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę, gwarantującą stworzenie profesjonalnej strategii rozwoju IT, odpowiadającej potrzebom biznesowym Klienta.

Outsourcing IT pozwoli również w łatwy sposób kontrolować i optymalizować budżet, zmniejszyć nakłady na utrzymanie infrastruktury, a także obniżyć, a nawet zredukować wydatki na zatrudnienie pracowników czy szkolenia w obrębie IT.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym wsparciem informatycznym u Klienta, na szczegółowych warunkach określonych w umowie. Głównym celem usługi jest zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy infrastruktury informatycznej u Klienta. Często wsparcie IT dla naszych Klientów ma charakter kompleksowej obsługi w tym zakresie.

Zakres usługi:

  • administracja, konserwacja techniczna i programowa serwerów,
  • konserwacja techniczna stacji roboczych i aplikacji,
  • rozbudowa, przebudowa, modernizacja i konserwacja infrastruktury sieci teleinformatycznej,
  • konserwacja oprogramowania autorskiego innych firm,
  • opieka i aktualizacja serwisów internetowych,
  • szkolenia pracowników,
  • optymalizacja procesów biznesowych i logistycznych,
  • dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Ile to kosztuje?

Naszą umowę dopasowujemy do Państwa potrzeb. Koszty współpracy w zakresie outsourcingu IT zależą między innymi od miesięcznej liczby godzin pracy, częstości wizyt w Państwa firmie, gwarantowanego czasu naszej reakcji, wielkości Państwa systemu informatycznego oraz zakresu wsparcia.